Šmouh na ak z děložního čípku, co to je

LUMINACE NA CYTOLOGII - METODA MIKROSKOPICKÉHO VÝZKUMU PRO CERVICKÝ EPITELIUS S ÚČELEM PREVENCE A VČASNĚ DIAGNOSTIKY CERVICKÉHO ZRUŠENÍ.

Cytologický nátěr je primárně prováděn k detekci abnormálních buněk, což umožňuje včasnou diagnózu dysplazie (CIN, LSIL, HSIL) nebo rakoviny děložního čípku. To je levný a vhodný způsob profylaktického pokrytí velkého počtu žen. Citlivost jedné studie je samozřejmě nízká, ale každoroční masový screening ve vyspělých zemích významně snížil úmrtnost žen z rakoviny děložního čípku.

Vzhledem k tomu, že atypické buňky mohou být umístěny v relativně malé oblasti sliznice, je velmi důležité, aby byl materiál získán z celého povrchu děložního čípku, zejména z cervikálního kanálu! Pro tento účel byly vytvořeny speciální kartáče, které umožňují získat materiál z oblastí nepřístupných ke kontrole.

Zvláštní pozornost je věnována transformační zóně, jejíž buňky jsou nejčastěji vystaveny degeneraci nádoru. V transformační zóně se vyvíjí až 80-90% karcinomu děložního čípku, zbývajících 10-20% je v děložním kanálu.

Kdy vzít cytologii? Cytologický nátěr by měl být prováděn od 5. dne menstruačního cyklu a 5 dnů před očekávaným nástupem menstruace. Není možné provést analýzu do dvou dnů po pohlavním styku nebo zavedení svíček do pochvy. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek chybnou interpretaci výsledků. Přítomnost výrazného zánětlivého procesu v děložním čípku a vagíně vážně komplikuje diagnózu.

Je třeba poznamenat, že vzorkování materiálu je poměrně nepříjemný postup. Gynekolog by měl škrábnout epitel z povrchu děložního čípku a vstupovat do cervikálního kanálu. Čím více epitelu se dostane z různých zón - tím lepší je diagnóza. Příležitostně mohou cytologické změny přetrvávat, což je považováno za normální.

Hlavní hodnotou šmouhy na cytologii je tedy definice kvalitativních změn v buňkách. Pro stanovení infekčního agens, který způsobil zánět, je lepší použít nátěr pro flóru nebo bakteriologickou kulturu. Během cytologického vyšetření však může lékař zaznamenat přítomnost mikroorganismů. Normální mikroflóra zahrnuje tyčinky (laktobacily), jednotlivé koky, v malém množství může být podmíněně patogenní flóra. Přítomnost specifických infekčních agens (trichomonády, améby, houby, gonokoky, gardnerella, leptotriky, chlamydie, hojnost koků) je považována za patologii, která musí být léčena.

Zpracování šmouh. Termíny pro cytologii

Po odebrání materiálu se vzorek přenese na skleněné podložní sklíčko, fixované a natřené. S přímým přenosem zdvihu kartáče je možná částečná ztráta materiálu a deformace buněk, což vede ke snížení citlivosti metody a velkému počtu falešných výsledků. Tekutá cytologie nahradila klasickou metodu, která významně zvýšila přesnost a kvalitu studie.

Tekutá cytologie je nová technologie pro ošetření šmouh, která spočívá v umístění vzorků do nádoby se speciálním stabilizačním roztokem. V tomto případě celý získaný epitel vstupuje do roztoku, který je pak odstředěn a vyčištěn před nežádoucími nečistotami (hlen, atd.). K dnešnímu dni se tekutá cytologie stává „zlatým standardem“ pro zkoumání šmouh z krční sliznice. V tomto případě však citlivost jedné studie nepřesahuje 60-70%. Falešně negativní výsledky jsou časté v reprodukčním věku a falešně pozitivní u žen po menopauze. Pouze trojnásobná cytologická studie vám umožní přiblížit se na 100%.

Existují různé způsoby barvení léčiv: Papanicolau (Pap test), Romanovsky, Wright-Diemsa, Gram. Všechny metody jsou zaměřeny na barvení určitých buněčných struktur, což umožňuje rozlišovat různé typy epitelu, rozlišovat buňky s keratinizací a transformací nádoru. Pap test je široce uznávaný a nyní se používá jako hlavní standardizovaná metoda.

Jak dlouho test trvá? V závislosti na organizaci procesu lze výsledek dosáhnout do 2-3 dnů.

Cytogram bez funkcí - co to znamená?

Typy cytologických nálezů se značně liší. Jako variantu normy lze použít následující závěry: „cytogram bez znaků“, „cytogram v rámci normálních limitů“, „cytogram bez intraepiteliálních lézí“, „cytogram odpovídá věku - atrofický typ stěrku“, „NILM - negativní pro intraepiteliální léze nebo malignitu“, "Proliferativní typ stěr". Tohle je NORMA!

Sliznice děložního hrdla je normálně hladká, lesklá, vlhká. Plochý epitel je světle růžový, glandulární epitel je jasně červený. Složení buněk, které lze nalézt v normální cytologii, je uvedeno v tabulce.

Ak nebyl detekován

Laboratorní testy, jsou-li k dispozici
eroze nebo ektopie děložního čípku

Publikováno se souhlasem autora
a editoval
Fantominka

První studie je obvyklý stěr na flóře, zvaný z "starých časů" stěr na gonokoky a Trichomonas.

Tento nátěr se aplikuje na obyčejné sklo ze tří bodů: uretry, cervikálního kanálu a vagíny. V některých případech mohou sbírat výtok z řiti (hlen, krev, hnis).

Studie se provádí pozorováním barveného materiálu na skle v běžném mikroskopu, tzv. Světelné mikroskopii.

Při přípravě se zabývají: epitelem, leukocyty, erytrocyty, hlenem a flórou (tyčinky, koky, kvasinkové houby atd., Včetně odděleně rozlišujících gonokoky a trichomony).

Tento nátěr musí být vždy vzat, protože je základem každého výzkumu. Vysoce kvalifikovaný laboratorní technik může říci hodně jen při zkoumání tohoto nátěru sám.

Další studie, kterou je třeba provést, je diagnostika pohlavně přenosné infekce (chlamydie, mykoplazma, ureaplasma, virová infekce atd.).

Přítomnost patogenů této infekce je určena speciálními metodami:

  PCR (polymerázová řetězová reakce). V současnosti nejpoužívanější metoda, nazývaná také DNA diagnostika. Materiál pro studii se odebere z cervikálního kanálu (nebo uretry) pomocí speciálního kartáče, umístí se do malé zkumavky s roztokem pufru a odešle se do laboratoře, kde se pomocí speciálních metod stanoví přítomnost DNA patogenu v dodaném materiálu.

Metoda UIF (přímá imunofluorescence). V současné době je méně rozšířená metoda způsobena velkým počtem chyb v diagnostice spojené se subjektivním hodnocením (které laboratorní asistent viděl, napsal, automatizované účetnictví není poskytováno). Materiál se pomocí speciálního kartáče odebírá z krčního kanálu (uretry) a aplikuje se na průhledné kulaté otvory z neprůhledného (plného) skla. Po sušení materiálu se barví speciálními barvivy, která dávají luminiscenci v přítomnosti infekce v paprscích fluorescenčního mikroskopu. Je tam záře - je tam patogen, není tam žádná záře - neexistuje žádný patogen. Někdy existuje falešně pozitivní záře, kterou laboratorní technik může považovat za přítomnost patogenu. A ty to potřebuješ? UIF proto není nejlepší metodou výzkumu.

Zeptejte se svého lékaře, jakou metodou laboratoř určuje přítomnost patogenu a vyberte! Placené služby vám to umožňují.

Ale nezapomeňte, že základem přesné diagnózy je komplexní laboratorní studie. V nátěru (jakoukoliv metodou), lékař uvidí nebo nevidí infekci, ale to je jen v nátěru: v místě, odkud byl materiál odebrán k vyšetření. A pokud máte například zánět končetin (vejcovod a vaječník) a tento zánět je způsoben chlamydií, pak není vždy možné tento patogen identifikovat. To znamená, že šmouha může ukázat nepřítomnost chlamydií, ale ve skutečnosti může být tento škodlivý nepřítel ve vašem těle, ale pouze v jiném bodě, v tom, ze kterého jste si nešpinili.

Co dělat v tomto případě?

Chcete-li darovat krev z žíly v kubitalu (to je s největší pravděpodobností lékař se vás zeptá na primární přijetí) k určení přítomnosti protilátek proti údajné infekci pomocí ELISA (enzymový imunosorbentní test).

Pokud je v těle přítomen některý z patogenů, imunitní systém ho rozpozná jako cizí a snaží se jej zničit. Imunitní systém ničí tento mimozemský agent (antigen) prostřednictvím různých mechanismů, z nichž jeden je produkce protilátek, které jsou detekovány ve vaší krvi. Počet nebo titr těchto protilátek může být posuzován na základě přítomnosti infekčního agens v jiných bodech v těle.

V současné době mnoho laboratoří definuje protilátky (nazývají se také imunoglobuliny) třídy

 • M - primární imunitní odpověď (primární infekce)
 • G - sekundární imunitní odpověď (chronický proces)
 • A - ochrana sliznic.

Forma analýzy je označena jako: IgM, IgG, IgA. Také na formuláři jsou uvedeny normy obsahu těchto protilátek v krvi v nepřítomnosti infekčního agens a data vašeho krevního testu, srovnáním závěrů, které mohou být učiněny o přítomnosti infekce, a společně s údaji o šmouze pomocí PCR diagnostiky, aby bylo možné provést přesnější diagnózu nebo ji vyvrátit.

V současné době může být testování DNA určeno ve většině laboratoří v Moskvě:

 • chlamydia trachomatis (Ch. trachomatis)
 • Ureaplasma Urealytic (U. urealytica)
 • Ureaplasma biovar T-960
 • mykoplazma hominis (M. hominis)
 • mycoplasma genitalium (M.genitalium)
 • gardnerella (G.vaginalis)
 • gonococcus (N.gonorrhoeae)
 • Trichomonas (T.vaginalis)
 • Candida (Candida albicans)
 • Streptococcus (Str.agalactiae)
 • cytomegalovirus (CMV hominis)
 • herpes - viry typu I a II (HSV I, II)
 • Epstein-Barr virus (EBV)

Můžete také provést DNA diagnostický test na lidský papilomavir (HPV) a provést jeho typizaci s definicí virů s vysokým, středním a nízkým onkogenním rizikem. Tj zjistit přítomnost lidského papilomaviru a předvídat možnost rakoviny děložního hrdla v závislosti na typu viru.

Z hlediska vývoje rakoviny děložního čípku je 16 a 18 typů považováno za vysoce onkologické. Jiné vysoce onkogenní lidské papilomavirové viry zahrnují typy 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68.

Typy 6, 11, 42, 43, 44 HPV mají nízké riziko vzniku onkologických onemocnění, to však neznamená, že tyto typy nemohou způsobit degeneraci maligních buněk.

Z aktuálně navržených krevních testů pomocí ELISA mohou být protilátky výše uvedených tříd (Ig A, M, G) detekovány pro následující antigeny:

 • Chlamydie
 • Mykoplazma
 • Ureaplasma
 • Trichomonad
 • Cytomegalovirus
 • Virus herpes simplex (typ I, II)
 • Viry hepatitidy
 • Lamblia
 • Toxoplasma, atd.

Takže testy, které potřebujete během první návštěvy:

 • stěr na flóře
 • DNA - výzkum pohlavně přenosné infekce (STI), včetně virové infekce
 • Krevní ELISA pro protilátky proti STI

S následnou návštěvou lékaře se stává, že dostanete dobrou zprávu: není detekována žádná pohlavně přenosná infekce. V genitálním traktu není žádný patogen, v krvi nejsou žádné protilátky, existuje ektopie, leukocyty se zvyšují ve stěrce pro flóru a ve sloupci "flóra" se uvádí: "hojná kokobacilární flóra".

Co dělat v tomto případě?

A to je přesně ten případ, kdy chcete předat analýzu výtoku z děložního čípku, ze kterého bude laboratoř provádět výsev na speciální živná média.

Technik šmouhy nemůže určit, jaký druh flóry a v jakém množství je u tohoto pacienta přítomen. V laboratoři, poté, co je výtok vyséván na živné médium a umísťován do speciálních podmínek příznivých pro rozvoj mikroorganismů, začínají tyto mikroorganismy růst a aktivně se množit a tvoří kolonie. Když je proces dokončen, laboratorní technik tyto kolonie identifikuje, vypočítá jejich počet a vydá názor, například se detekuje E. coli 10 7 CFU (jednotky tvořící kolonie) nebo 10 do jiného stupně.

V závislosti na tomto stupni a typu zvoleného mikroorganismu bude možné rozhodnout, co s ním zacházet, jak s ním zacházet a jak s ním zacházet. Jak léčit je zřejmé ze skutečnosti, že bude indikována citlivost identifikovaného mikroorganismu na antibiotika.

Proč není nutné vyrábět výsev na flóru
(vzít tuto analýzu a zaplatit ji) při první návštěvě? Protože na této analýze může pacient ušetřit.

Jak a proč? Pokud máte intracelulární infekci a stěžujete si na bolest v podbřišku, leucorrhea, nepravidelnosti menstruace, horečku nebo lékaře během kolposkopie, zjistíte, že máte lokální zánět potvrzený laboratoří, léčba za účelem eradikace zjištěné infekce bude mít za následek dokončit reorganizaci těla.

Koksová flóra, která je stanovena při výsevu děložního hrdla, zemře při terapii, jejímž cílem bude rehabilitace těla z chlamydií, mykoplazmat nebo ureaplasmy. V některých případech k tomu nemusí dojít, vzhledem k citlivosti mikroorganismů na použité antibiotikum, ale patogenní koksová flóra zpravidla umírá zcela, protože Kromě antibiotik se používá imunomodulační terapie k reorganizaci těla proti STI. A imunitní systém, v nepřítomnosti patologie v něm, vždy najde cizího agenta a pokusí se ho zničit. Chemoterapii, budeme jen pomoci jí to udělat.

Proto, pokud nenajdete metodu výzkumu DNA infekce, a v krvi nebudou žádné protilátky, ale v nátěru na flóře (základy) bude velký počet leukocytů, pak budete muset udělat očkování na flóře.

A bude to při druhé návštěvě u lékaře, kdy budou připraveny výsledky prvních vyšetření.

Samozřejmě můžete plodinu předat do flóry najednou, jedinou otázkou je, zda stojí za to předčasně zvýšit své výdaje, kdy lze vše udělat rozumně.

Třetí schůzka s lékařem je rozhodující. Pokud po vyšetření nenajdete infekce a zánět, a budete mít pouze ektopii, ale velký-velký podle lékaře, to neznamená, že musíte podstoupit chirurgickou léčbu a kauterizace nebo zmrazení této ektopie.

Ektopie bez známek zánětu je považována za fyziologickou normu (relativní) a nevyžaduje speciální chirurgickou léčbu, pokud stěrky pro onkocytologii neodhalí změny v buňkách vyžadujících tuto léčbu.

Pokud však zjistíte, že ektopie se známkami zánětu (a to jsou zvýšené leukocyty v nátěru), infekční agens (chlamydia, mykoplazma, atd.), Pak na tomto pozadí nelze hovořit o operativní manipulaci na děložním čípku. Zpočátku podléhají rehabilitaci a odstranění zánětu!

V budoucnu, po skončení terapie, se provádějí kontrolní testy (DNA diagnostika, krevní ELISA, stěr pro flóru) a teprve po obdržení negativních výsledků (bez zánětu, bez infekce) rozhodují o operativní léčbě ektopie, pokud v té době nezmizí..

Při řešení této otázky je třeba mít na paměti, že ektopie bez známek zánětu a bez atypických buněk je považována za fyziologickou normu a nevyžaduje speciální chirurgickou léčbu.

Zbývá jen zjistit, zda má pacient atypické buňky, tj. vezměte si nátěr, ve kterém můžete vidět přítomnost těchto buněk.

Atypické buňky - to znamená atypické buňky pro část těla, ze kterého přišly. Mohou být atypické z různých důvodů, z nichž jedním je zánět. Pokud tedy nátěr na flóře vykazuje přítomnost velkého počtu leukocytů, lékař vidí změny v sliznicích, které jsou charakteristické pro zánět, a v nátěrech se nachází infekční agens - odběr na atypických buňkách nemá smysl. Budou atypické, atypické pro děložní hrdlo, protože tam je zánět, který by normálně neměl být. Vysoce kvalifikovaný laboratorní lékař si samozřejmě všimne, že atypie je způsobena zánětlivým procesem, ale už víme, že zánět dává atypii, proč utrácet peníze navíc?

Proto by měl být po odstranění zánětu a rehabilitace ze sexuálně přenosných infekcí proveden nátěr na atypických buňkách (stěr na AK, nátěr na onkocytologii), bez viditelných změn charakteristických pro onkologický proces.

Cytologická diagnostika (vyšetření skvrny na AK) spočívá ve stanovení kvantitativního a kvalitativního složení buněk získaných ze specifického orgánu (v našem případě z děložního hrdla).

Materiál pro tuto studii se vzorkuje speciálními kartáči a špachtle s mírným tlakem na sliznici, která zajišťuje škrábání buněk epitelu. Procedura je naprosto bezbolestná. Při jedné návštěvě se materiál z hlenu odebírá několikrát a pokaždé se na sbírání materiálu používá špachtle a štětec jiného tvaru. To je nezbytné pro získání škrábání z maximálně velkého povrchu sliznice, včetně těžko dostupných míst.

Lékař distribuuje získané buňky s velmi tenkou vrstvou na brýle.

Po vhodném barvení léků cytolog zkoumá stav epitelových buněk, které jsou v neustálém procesu obnovy a transformace. Tady hlavní!

 • Gynekolog - vzít materiál správně tak, aby na sklo dopadlo co nejvíce buněk
 • Cytolog - nenechte si ujít začátek patologických změn.

Všechno je s cytologem jasné, tento lékař z dobrého důvodu nejí svůj chléb, ale jen to, co vidí. Aby však gynekolog co nejlépe viděl, musí správně vzít nátěr. A pro správný přísun materiálu, jak je uvedeno výše, je speciální nástroj ve formě kartáčů a špachtle, který není vždy k dispozici v předporodních klinikách, kde je možné takový nátěr použít, je dobrý, pokud se pinzeta (větve a opačný konec), ale můžete jednoduše odstranit buněk z křídel zrcadla.

Drahé ženy, takové vyšetření není vyšetření, je to jistý způsob, jak vynechat začátek patologie. Je možné, že tato situace neexistuje všude, ale existuje. Až donedávna si některé předporodní kliniky nemohly dovolit koupit tyto kartáče a špachtle, bez kterých cytologie není výzkum.
Se zavedením rodného listu se významně zlepšila situace v předporodních klinikách.

Faktem je, že maligní proces začíná spodními vrstvami epitelu (jich je pět). Pro praktickou práci jsou izolovány 3, někdy 4 vrstvy epiteliálních buněk: bazální vrstva buněk (bazální buňky), parabazální buňky, intermediální buňky a povrchové epitheliové buňky. Povrchová vrstva u žen v reprodukčním věku je neustále aktualizována v každém menstruačním cyklu a u normálních žen v tomto věku by neměly být bazální buňky, nicméně střední buňky mohou být pozorovány v malém počtu.

Povrchové buňky jsou odmítnuty a znovu tvořeny působením hormonů vylučovaných vaječníkem a normálně vždy existují ve vagině ve volné formě. To jsou jen tyto buňky a padají na zrcadlo. Maligní proces začíná nižšími vrstvami buněk, které u žen ve fertilním věku normálně neopouštějí (neexfoliované) a pouze škrábání těchto buněk vám umožňuje získat je pro výzkum. Pokud je tedy stěr zhotoven nesprávně, je-li užíván s nástrojem, který není uzpůsoben k tomuto účelu, pak na sklo dopadne pouze povrchový epitel a cytolog může vyvodit závěr: „V dodaném materiálu nebyla nalezena žádná patologie“, i když proces bude probíhat plnou rychlostí.

Chci také poznamenat, že před zahájením manipulace by vám měl lékař ukázat, s jakým nástrojem bude pracovat a vysvětlit, co s tímto nástrojem udělá. A pouze po obdržení souhlasu s provedením manipulace může přistoupit k jeho realizaci. Mělo by to tak být, ale není to ani všude. V každém případě můžete požádat lékaře, aby ukázal nástroj, který bude použit k odebrání materiálu. Ale je to dobré pro placené služby. V obyčejné ženské klinice víte, co může následovat takový požadavek.

Bezprostředně po ukončení menstruace se neprovádí nátěr pro onkocytologii. V této době jsou aktivní procesy regenerace vaginálního epitelu a vaginální části děložního čípku, které mohou být během studie chybně interpretovány. Považuje se za optimální, aby se během druhé fáze menstruačního cyklu použil nátěr na onkocytologii, pokud nemáte na krku proces podezřelý z rakoviny. V tomto případě budou šmouhy odebrány v kterýkoliv den menstruačního cyklu a více než jednou. Řídící tahy také dělají několikrát, takže se nemusíte obávat, pokud budete požádáni o provedení této studie znovu.

Pokud se vyskytnou známky zánětu (vulvy, vagíny, cervikálního kanálu atd.) Způsobené nějakým druhem infekce (což je vidět na kolposkopii) a absence podezřelého procesu na děložním čípku, jak je uvedeno výše, není indikací pro urgentní onkocytologii stěr nemá smysl. Vyšetření stěr na pozadí infekce může poskytnout zvláštní obraz, který bezpečně zmizí po léčbě.

Pokud však po léčbě zánětu budou pozorovány jakékoliv změny na děložním čípku, v tomto případě je jednoznačně ukázán odběr vzorků stěrky pro cytologii.

Výsledkem cytologického vyšetření je popis buněk, jejich jader, chromatinu, nukleolů, změn v cytoplazmě a buněčné stěně atd. (bez speciálního zdravotnického vzdělání nelze vytřídit), ale CIN I, II nebo III, například cervikální intraepiteliální neoplázie, I, II nebo III, mohou být v závěru podle staré klasifikace dysplazie. A tento závěr je již základem pozornosti procesů probíhajících na sliznici. Nejedná se o rakovinu, ale již je to prekancer (proces pozadí vývoje rakoviny), který může být poskytnut dvěma způsoby: obráceným vývojem a přechodem na rakovinu.

V případě získání takového závěru by měly být údaje o cytologickém vyšetření doplněny o biopsii, která se provádí pod kontrolou kolposkopie a která by měla za cíl cílený sběr materiálu z postižené oblasti. Zároveň vás znovu upozorňuji: v ženském genitálním traktu by neměly být žádné patogenní mikroorganismy.

Takové opakování je způsobeno tím, že na fóru často žádáte radu o tom, co dělat v tomto případě nebo v tomto případě, zatímco popisujete svůj průzkumný proces prováděný „tak, jak Bůh dá duši“. Proto ještě jednou opakuji:

OPERATIVNÍ MANIPULACE NA KRKU
- biopsie, spalování proudem, zmrazení dusíkem, odpařování laserem, odstranění skalpelem -
JEN VÝKON NA "CLEAN LUBE" KDYŽ NEMÁ ŽÁDNÉ INFLAMMACE A ŽÁDNÉ INFEKCE, KTERÉ JE TO DŮVODEM!

O Nás

Ženské hormony se mění nejen po celý život: během puberty, během těhotenství, během menopauzy.Jeden z nejdůležitějších hormonů, které ovlivňují zdraví a vzhled žen, se nazývá estradiol.