Metody korekce hlasivek

Zpočátku se prováděly chirurgické operace na hlasivkách, aby se obnovila schopnost řeči u pacientů, kteří ztratili hlas kvůli jakékoliv patologii nebo poranění. Nedávno se však provádějí podobné operace pro kosmetické účely - zbavit pacienta strachu z věků souvisejících s věkem, přidat brutální basy člověku nebo odstranit „nízké tóny“ ženy. Hlasové zabarvení je často upravováno pomocí speciálních cvičení, ale rychlé chirurgické změny jsou zaručeny pouze chirurgickým zákrokem.

Indikace pro chirurgii

Zvuky vznikají, když se vzduch pohybuje přes uzavřené hlasivky umístěné v hrtanu. Fungování vazů je koordinováno neuromuskulárními strukturami hrtanu, které jsou zodpovědné nejen za řeč a hlas, ale také za respirační činnost. Poškození opakujícího se nervu této části dýchacího ústrojí (poranění, infekce, zánět, intoxikace) narušuje pohyblivost vazů, způsobuje paralýzu, ztrátu hlasu (částečné nebo úplné), obtíže při polykání a dýchání.

Tvorba hlasu (fonace) je často narušena jizvami vytvořenými v hrtanu v důsledku operací, popáleninami (chemickými nebo tepelnými), prodlouženou intubací s celkovou anestézií. V tomto případě postupuje chronické zúžení hrtanu (stenóza), což zhoršuje pohyblivost jeho chrupavky. Blízkost vokálních záhybů trpí, což ovlivňuje povahu jejich vibrací.

Indikace pro fonoplastiku může být přítomnost zpěvových uzlin, polypů, cyst, granulomů, nádorů, ochrnutí vazů nebo jejich poškození, což snižuje estetickou přitažlivost hlasového tónu. Kromě toho, chirurgie se provádí na žádost pacienta - rozšířit hlasový rozsah nebo najít atraktivnější, podle jeho názoru, hlas. Před operací lékaři, vyšetřující pacienta, určují míru jeho individuálního rizika, hlásí možné následky.

Je to důležité! Operace pro korekci hlasu se provádí rychle, má trvalý účinek a ve většině případů nezpůsobuje negativní následky.

Metody korekce hlasu

Dosažení hmatatelného účinku při provádění operací na hlasivkách bylo možné pouze s využitím moderních metod. Předtím, chirurgické manipulace na hrtanu a hlasivkách byly lékaři označeny za obtížné kvůli obtížím s přístupem. Použití endoskopických přístrojů, laryngoskopů a operačních mikroskopů velmi usnadnilo přístup k chirurgickému poli.

Před operací pacient podstoupí diagnózu: vyšetření hrtanu přes čelní reflektor nebo zrcadlo, fibroendoskopii (hodnocení velikosti, barvy a povahy změn tkáně), stroboskopii (stanovení funkčních poruch hlasivek), akustické testování (digitální hlasový záznam je porovnán s normou).

Výběr metod chirurgie je individuální. Po úrazech, pooperačních následcích, atrofii nebo paralýze jsou hlasivky obnoveny laryngoplastikou. Když hlasové patologie používají klasické metody. Pokud se indikátory deformity hlasivek nebo jejich pohyblivosti blíží kritickým hodnotám, použijte injekční laryngoplastiku. Změna tónu hlasu bez lékařských indikací má svá specifika.

Snížení tónu hlasu

K redukci tónu hlasu na zahraničních klinikách v oblasti hlasivek, které přispívají k produkci vysokých zvuků, je Botox injikován. Tón zvuku závisí na hmotnosti vazů - po jeho zavedení se ztlumí zvuk hlasu. Botox musí být podáván více než jednou - dlouhodobý účinek v praxi nelze dosáhnout. Někteří pacienti jsou navíc na léčivo alergičtí.

Domácí chirurgové navrhli své techniky pro snížení zabarvení hlasu. Provádí mikrochirurgické manipulace při korekci pomocí biopolymerů, které mají dezinfekční vlastnosti a nejsou schopny vyvolat alergické reakce. Autofat, teflon, kolagen se vstřikují do hlasivek. Tyto materiály jsou nerozpustné, schopné proniknout svalovou tkání přes otvor v jehle.

Injekce se provádějí v lokální anestézii. Taková manipulace vyžaduje přesnost a velkou péči od specialisty, protože předávkování biopolymerem může vyvolat stenózu dýchacích cest. Někdy, aby se snížil tón hlasu před zavedením biopolymerů, je resekován fragment chrupavky, který je odděluje od hrtanu. Po těchto manipulacích jsou vazy zkráceny a stávají se plochějšími, což snižuje hlas. Navíc chirurgové zvládli techniku ​​spojování vazů se štítnou žlázou.

Vylepšete hlasový tón

Nárůst hlasu za poslední desetiletí dosáhl hmatatelného úspěchu. Až do poloviny 90. let byly chrupavky fixovány chirurgicky - cricoid a štítná žláza. Operace přímo neovlivnila hlasivky, ale byl proveden řez hrdla a účinek operace nebyl vždy trvalý.

Resekce štítné žlázy, prováděná laserem, snižuje svalovou hmotu vazů. Když rostou společně, napětí se zvyšuje, zvyšuje se frekvence vytvářených zvuků. Laserové odstranění fragmentu sliznice vazů zvyšuje tonalitu v důsledku zvýšení jejich napětí a mobility samotné membrány. Tyto typy endoskopických intervencí neumožňují výrazný nárůst hlasu.

Pro zkrácení vibrační složky vazů zavřete jejich přední části, což zvyšuje frekvenci zvuků. Tato endoskopická operace však není použitelná ve všech případech.

Představený v roce 2000, metoda resekce štítné žlázy chrupavky s poklesem hlasivek je široce používán k tomuto dni. Odborníci odstraní přední fragment chrupavky a některé vazy. Taková mikrochirurgická korekce hlasu je účinná, pokud je chrupavka štítné žlázy pacienta poměrně velká a vyznačuje se výrazným nízkým hlasem (obraz, který je charakteristický při změně pohlaví). Intervence je však velmi agresivní - pokud odstraněný fragment vazů překročí povolenou rychlost, může pacient ztratit hlas.

Nová endoskopická technika chirurgických zákroků ke zlepšení tónu hlasu - prodloužení přední komprese a snížení vazů, které po operaci mění svůj vzhled. To je jedna z efektivnějších a bezpečnějších metod feminizace hlasu. Kromě toho, aby se zvýšila frekvence hlasu, jsou používány speciální titanové desky - k roztažení hlasivek, jsou umístěny mezi svaly krku.

Je to důležité! Navzdory úspěchu ve vývoji nových metod opravy hlasu existuje určité riziko při provádění takových operací.

Období rehabilitace

Zvuk hlasu po operaci závisí na pacientovi - na jeho snaze přizpůsobit hlasivky. Zpočátku se doporučuje odpočinek hlasu a dodržování předpisů. V budoucnu je pro obnovu adekvátního fonačního dechu a držení hlasu po operaci změny hlasu nutné provést speciálně vybraná cvičení.

Dechová cvičení

Dechová cvičení jsou prováděna při stání:

 1. Položte jednu ruku na břicho a druhou na dolní část hrudníku. Vdechněte nosem, „nafoukněte“ břicho, vydechněte ústy;
 2. Krátce se nadechněte nosem, podržte vzduch. Výdech vykonávat co nejdéle;
 3. Vdechněte vzduchem ústy. Vydychovat, zpívat jednu ze samohlásek. Chcete-li zpívat stejný zvuk, snižte tón;
 4. Krátce se nadechněte nosem. Vydechování, počítat do pěti (s časem, aby skóre na 15). Pomalu vydechněte.

Kloubová cvičení

Před zahájením cvičení byste měli provést artikulační gymnastiku: několikrát držte jazyk „špachtlí“ a „trubičkou“, snažte se natáhnout k nosu a bradě; střídavě nafouknout a tvářit; natáhněte si rty dopředu, natáhněte je v úsměvu. Po zahřátí:

 1. Zavřel ústa a vyslovil zvuk „m“, postupně zvyšoval a snižoval hlasitost. Podobně vyslovte zvuk "p";
 2. Vydechování vzduchu, řekněme „a“, „o“, „u“, „e“, „a“ střídavě tak dlouho, jak je to možné;
 3. Odložil nohy od sebe, několikrát vdechl a vydechl. Ostře se nakloňte dopředu a hlasitě řekněte na výdechu "ha";
 4. Ve stejném dechu mluvte co nejjasněji.


Každý blok cvičení pravidelně (nejlépe denně) by měl být podáván nejméně 15 minut. Pro vlastní motivaci se doporučuje zaznamenávat váš hlas každé dva týdny a porovnat výsledky „tréninku“, které posilují svaly hrtanu.

Plastická chirurgie již dávno přestává být raritou. Muži a ženy upravují tvar rtů, nosu, uší. Snad brzy se fonoplastika stane stejně populární. Hlavním cílem je střízlivě vyhodnotit všechna rizika a možné „bonusy“ operace.

Mikrochirurgická korekce hlasu

Hlas člověka je tvořen, když vzduch prochází uzavřenými hlasivkami, které se nacházejí v hrtanu. Jejich pohyb je řízen neuromuskulárním aparátem hrtanu, provádějícím dýchací, hlasové a řečové funkce. V případě poškození opakujícího se laryngeálního nervu na pravé nebo levé straně v důsledku poranění, infekcí, zánětů nebo intoxikace dochází k porušení pohyblivosti vazů - jednostranná paralýza. To vede k částečné nebo úplné ztrátě hlasu, obtíží při dýchání a polykání.

Hlasová tvorba nebo fonace může být také narušena v důsledku výskytu jizevnatých změn hrtanu po chirurgických zákrocích, tepelných nebo chemických popáleninách a dlouhodobém zavedení endotracheální trubice během anestézie. Chronická stenóza hrtanu se vyvíjí, jizevnatá deformita narušuje lumen a mobilitu jeho prvků. Vzhledem k tomu, co hlasové záhyby snižují stupeň uzavření a povahu změn vibrací.

Existuje několik způsobů, jak obnovit funkci hlasu jednostrannou paralýzou a jizevnatými deformitami hrtanu. Fyzioterapeutická léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální logopedická cvičení jsou nefarmakologická. Léčba léčivem má stimulovat regeneraci nervosvalového systému. Nejlepším výsledkem je však chirurgický zákrok k obnovení hlasu, totiž zavedení do hlasivek implantovaných biopolymerů, které se provádí chirurgicky.

Korekce hlasu se provádí co nejdříve, je pacienty dobře snášena a má trvalý účinek. Implantát obnovuje normální anatomický tvar hlasivek, zvyšuje jejich objem. To je nutné pro uzavření glottis, bez kterého nelze hlasovou funkci provést. Biopolymery jako implantáty jsou v současné době nejlepším materiálem, protože nezpůsobují alergické a toxické reakce organismu a Argiform má také baktericidní účinek.

Teflonová pasta, auto-tuk a kolagen se nejčastěji používají pro injekce do ochrnuté hlasivky, protože se nerozpouští a snadno procházejí jehlou do svalové tkáně. Vědci nadále hledají nové, účinnější bioimplantáty. Aby se zabránilo odmítnutí implantátu, výskyt zánětlivých procesů s tvorbou granulomů a migrace částic biopolymeru do krčních lymfatických uzlin, měkkých tkání a štítné žlázy, musí pacienti podstoupit před chirurgickým zákrokem spirální počítačovou tomografii hrtanu. Operace probíhá v lokální aplikaci anestézie, aby se vyloučilo předávkování lékem, paralelně se provádí video-laryngostroboskopické monitorování funkce vazivového vibrátoru.

Injekce do hlasivek vyžaduje velkou přesnost a opatrnost při korekci hlasu, protože předávkování biopolymerem může později vést ke zúžení dýchacích cest. Pokud se hlasivky neuskutečňují v důsledku výrazné atrofické jizvy hrtanu, jsou implantáty vloženy do vrstev v závislosti na hustotě okolních tkání a jejich pružnosti. Kapalný kolagen se zavádí do povrchových vrstev a teflon se zavádí do hlubokých vrstev.

Rehabilitace po mikrochirurgické korekci hlasu by měla zahrnovat následující hlasová a dechová cvičení k obnovení správného dechu a hlasového ovládání hlasu, k nápravě porušení separačních funkcí hrtanu. Aby se určil stupeň přizpůsobení hlasového zařízení, používají se zátěžové testy.

Artyom2018-11-23 14:12:18

Dobré odpoledne Muž, 33 let. Hlas nevyhovuje. Na telefonu je často zaměňována se ženou. Chtěl bych snížit zabarvení, přidat maskulinitu. Po přečtení chápu, že injekce za 40 tisíc je jen moje volba. Řekni mi, prosím, 40 tisíc je cena za všechno? Co je součástí této částky? Bydlím v Petrohradě, výlet je třeba naplánovat, zda je nutné se registrovat předem? Děkuji

Yegor2018-10-31 19:41:19

Dobrý den Moje pozice vyžaduje krutý a hlasitý hlas, protože nemám jednoho, mnoho podřízených mě nevnímá jako vůdce. Chtěl bych s vámi operovat. Jsou však vystrašeni důsledky zavedení poly-ceramidového gelu pro zvětšení prsou, a to i po několika letech. Pokud jde o teflon, pokud je mi známo, je považován za nejsilnější karcinogen. Na základě výše uvedeného je možné, aby hlas byl drsnější a aby pak nebyly problémy se zánětem gelové migrace atd.?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Dobrý den, Egore. Polyakrylamidový gel pro nahromadění tkání je stabilním neabsorbovatelným léčivem, nemigruje a nemá karcinogenní vlastnosti, podrobněji o t. 7 495 545-66-86.

Danile2018-10-31 17:19:26

Co zhruba bude předběžné vyšetření, chirurgie a rehabilitace?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Milý Danile. Pro korekci hlasu se provádí biogelová implantace v den léčby. Detailní informace lze získat t. 7 495 545-66-86.

Danile2018-10-31 17:15:00

Řekněte mi prosím, jak moc je zavedení dlouhodobého gelu a kde mohu vidět příklad před a po?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Náklady na implantaci biogelu jsou 40 000 rublů. Příklad si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: https://lorphonplus.ru/epikrisis/surgical-reduction-vocation.html

aaaaaaaaaa2018-10-26 00:11:13

Jak moc operaci brutalizuje hlas?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Dobrý den, náklady na provoz je 40.000 rublů.

Al2018-10-13 13:11:09

Mám průměrný tón hlasu, nestačí hlasitost. Stalo se tak, že moje povolání vyžaduje nízký a hlasitý hlas. Kolik je korekce hlasivek?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Pro zlepšení hlasu na naší klinice se provádí operace na implantaci biogelu do hlasivek. Podrobnosti lze prodiskutovat telefonicky: 7 (495) 545-66-86.

Corkham2018-10-05 12:49:30

Dobrý den Mám hlas, jak říkají mým nosem, mluvím, jako kdybych měl vycpaný nos, je možné takový hlas změnit, mám rád prasknutí horní palatální uvuly, což může být způsobeno tímto hlasem?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Milý, Korkeme, máš "zavřený nazalismus". Je nutné zkoumat průchodnost nosu a nosohltanu. Poté rozhodnout o potřebě chirurgického zákroku.

Dmitry2018-09-22 19:01:32

Můj hlas je velmi tenký nebo dokonce můžete říci, že je to pískací. Může to být něco hrubšího?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Ano Můžete použít zavedení biogelu do hlasivek. Dohodněte se na telefonním čísle 7 (495) 721-83-85

Artem2018-09-12 19:58:31

Dobrý den, doktore! Chci, aby byl hlas vysoký, jako je Michael Jackson, je to možné?

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Milý Arteme. Zabýváme se změnou hlasu pro konverzační účely. Chirurgický nárůst hlasového hlasu, ne.

Eugene2018-08-23 11:51:34

Dobré odpoledne Chtěl bych vědět, zda je možné z barytonu vyrobit vysoký tenor? Zpívám už 8 let, ale nemůžu dostat poznámky, které bych chtěl, protože biologicky to není možné. Pokud je to možné, doufám, že vám pomůžu.

Lor Lékař lékařských věd. Profesore Náměstek generálního ředitele pro léčbu

Dobré odpoledne, Eugene. Bohužel vám nemůžeme pomoci s lékařskými opatřeními. Zabýváme se léčbou onemocnění hlasového aparátu pro hovorové účely.

Operace změny hlasu

Příjemný hlas je skvělou příležitostí pro příznivý dojem na ostatní. Někteří lidé chtějí poslouchat celé hodiny. Mnozí jsou z různých důvodů nespokojeni s vlastním hlasem. V některých případech je tento nepříjemný rys geneticky determinován, zatímco jiní ho získali kvůli nemoci nebo zranění. Operace ke změně hlasu vám umožní tyto problémy vyřešit a poslouchat s radostí.

Proč je hlas každého jiný

Zvuky, které děláme, nejsou ničím jiným než výsledkem kmitání hlasivek působením vydechovaného vzduchu. Svazky pro každou osobu mají jedinečnou délku, tloušťku a konfiguraci, takže nalezení těch, kteří mluví přesně stejně, je téměř nemožné. Navíc povaha vydávaných zvuků ovlivňuje strukturu hrtanu, polohu jazyka, povahu dýchání.

Struktura hlasivek mužů a žen je výrazně odlišná. Proto můžeme téměř vždy určit pohlaví řečníka, i když ho nevidíme.

Kdo potřebuje operaci

Intervence může být provedena jak na žádost pacienta, tak ze zdravotních důvodů. Pokud nespokojenost s hlasem způsobuje vážné problémy v životě a vyslovuje mravní nepohodlí, mohou chirurgové změnit svůj tón a zabarvení, což dává příjemný stín, který v jiných vyvolává pozitivní emoce.

Hlas se může měnit nebo ztrácet spolu s paralýzou a poranění hlasivek, polypů. Lidé, jejichž profesní činnost souvisí se zpěvem nebo potřebou mluvit dlouho a hlasitě, často trpí chrapotem a zmizením hlasu. Pokud tyto problémy nelze řešit konzervativními metodami, chirurgové přijdou na záchranu.

Jak je operace prováděna?

Hlasivky jsou ukryty v hlubinách hrtanu, takže přístup k nim je velmi obtížný. Ale díky endoskopickým technikám dnes můžete úspěšně fungovat s minimálním poškozením.

Před korekcí se provede podrobné vyšetření hlasivek, určují se jejich vlastnosti, zjistí se přítomnost patologických změn. Pro určení funkčnosti vokálního aparátu se provede stroboskopická studie.

Operace pro změnu hlasové fotografie.

Pro diagnostiku počátečních vlastností a vyhodnocení získaných výsledků se používá akustická kontrola, která umožňuje vyhodnotit hlas pomocí různých parametrů.

Nejoblíbenější operace jsou zásahy, které mění výšku zvuku, který člověk vytváří. Tento parametr závisí přímo na délce hlasivek. Čím větší je délka - tím nižší jsou zvuky. Snížení hlasu je velmi jednoduché. Endoskop je vložen do hrtanu, řez je prováděn na hlasivkách se speciálním nástrojem, který zvyšuje jejich délku. Zvýšení hlasu je obtížnější, pro tento účel jsou prováděny složitější manipulace, které zkracují hlasivky.

V případě poškození je nutné rekonstruovat vokální aparát. Technika je v každém případě stanovena individuálně. Pokud jsou zjištěny patologické léze, jako jsou polypy, musí být odstraněny.

Pooperační období

Chirurgický zákrok je jen začátek. Po operaci musíte pravidelně provádět speciální dechová cvičení, trénovat vokální aparát pomocí zátěžových testů. Dodržování doporučení lékaře vám pomůže naučit se, jak vlastnit svůj nový hlas. Ohlasy naznačují, že s rychlým zásahem a neustálým tréninkem lze dosáhnout požadovaného výsledku.

Náklady na plastové hlasivky jsou poměrně velké, takže než se rozhodnete, měli byste vyzkoušet konzervativní techniky. Dechová cvičení vás naučí ovládat svůj hlas a trochu upravit jeho tón. Je třeba mít na paměti, že nepříjemný dojem na mluvčího způsobuje chyby v řeči, nesprávnou výslovnost zvuků, takže musíte nejprve na těchto problémech pracovat. Pokud to všechno nepomohlo, je operace jedinou cestou ven. Pro některé lidi je hlas obzvláště důležitý, takže cena jeho opravy pro ně není důležitá.

Operace změny hlasu

Operace změnit hlas - ne jen pohádka, rozmar nebo exotika. Pro sociálně aktivní lidi a zástupce veřejných profesí (politiků, herců, zpěváků atd.) Je taková operace často nezbytnou nutností.

Pravidelná cvičení a cvičení mohou samozřejmě přispět ke korekci vašeho vlastního zabarvení, ale kardinální změny lze provést pouze pomocí operace. Zpočátku byla operace v oblasti hlasivek považována za příležitost vrátit hlas těm, kteří z nějakého důvodu ztratili. Brzy se však o tento postup začali zajímat pacienti se zájmovým věkem, kteří si přáli získat mladší hlas, a pak další kategorie lidí.
„Přepisování“ hlasu se stalo realitou po vzniku ultralehkých fonochirurgických technologií. Dříve, hrtan byl považován za nepřístupnou oblast pro operace kvůli jeho vzdálenosti od ústního otevření. Nicméně, nyní pokročilé mikroskopy, endoskopické a laryngoskopické nástroje tento problém vyřešily.

Indikace

 • Touha změnit hlas hlasu za účelem získání atraktivnějších hlasových dat.
 • Husky hlas.
 • Paralýza hlasivek.
 • Polypy a vokální trauma na hlasivkách.
 • Poškození vazů snižuje estetickou přitažlivost.
 • Touha přizpůsobit hlas, aby bylo možné přijmout více poznámek.
 • Léčba nadměrného zatížení hlasu.

Jednou z indikací pro změnu hlasu je touha získat atraktivnější hlasová data.

Postup postupu

Před operací je pacientovi předepsána diagnóza, během které je nutné určit stupeň rizika. Diagnóza se provádí v několika fázích:

 • vyšetření hrtanu přes zrcadlo nebo čelní reflektor;
 • s použitím lokální anestézie se vyšetřuje vazivo pomocí pružného optického vlákna, které je vloženo nosem;
 • po tom, pacient je dán stroboscopy - postup zaměřený na identifikaci porušení hlasivek, jizev nebo jiných formací;
 • Obrázek hlasu před operací a poté, co pomáhá sledovat akustický test.

Samotný provozní mechanismus je stanoven velmi individuálně a závisí na konkrétní situaci. Nejoblíbenější druhy operací na hlasivkách jsou přeměna tenor na baryton a naopak - baryton na alto nebo soprán.

Operace transformovat tenor na baryton

Snížení tónu hlasu, podle lékařů-phoniators, je nejjednodušší operace. K tomu lékaři používají rozšířené chirurgické nástroje nebo CO2 laser. Chirurg pronikne do vazů a pak udělá malý řez na správném místě. Odborníci říkají, že po této jednoduché manipulaci se hlas stává mnohem nižší, blíže k basům. Je to právě toto zabarvení, které oceňují především profesionální zpěváci.

Provoz transformace barytonu na alt

Operace ke zvýšení zvuku hlasu je poněkud obtížnější. Pro dosažení požadovaného účinku chirurg pronikne do vazů a pak je významně zkracuje.

Hlasový provoz

Mnozí, kteří se slyšeli zvenčí (ve zvukových záznamech nebo videoklipech), zůstali nespokojeni s tím, jak jejich hlas zněl. No, víte, všechny tyto "Oh, je to opravdu já?! Takooi duraaatsky gooolooos u meaa."

Nebyl jsem výjimkou, hlas se mi nelíbil. V dětství se mu nelíbilo, ve svém mládí se mu nelíbilo a také se mu nelíbilo více či méně dospělosti. V mém případě to bylo oprávněné, můj hlas byl opravdu vysoký, s nádechem klepání. Kromě všeho, jsem burring, ne něco jako Lenin, spíše blíž francouzské výslovnosti, ten druh měkké hrdlo rrrrr.

Nemůžu říct, že jsem to byl Kick, tak napjatý, ale často jsem si o tom pamatoval. To bylo ještě prohloubeno tím, že v době vzrušení nebo agrese, když jsem zvedl hlas, se ukázalo, že je to něco zcela bensko-hysterického, není to hrozné, jak bylo zamýšleno)) Proto nebylo příliš dobré, když jsme se hýbali s kreténem, ​​který jste na silnici střihli.

Jiný hlas kontrastoval s dojmem, můj hrnek neznamená, že je brutální a hrozný, ale je vysoký 191 cm a váží 105-110 kg.

Pak jsem měl krizi ve středním věku (o něco dříve, než to mělo být), to bylo navrstveno na skutečnost, že jsem zaujal vedoucí pozici.

Současně mi dobře řečeno dal něco o tomto:

Jakmile jsem měl to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit „konference“, zúčastnil se rozhovoru u kulatého stolu s dalšími internetovými herci. Když promluvil, nastalo smrtelné ticho, protože tenhle muž měl hlas nemocné staré ženy a nakonec si ani nikdo nepamatoval, o čem mluví, všichni jen diskutovali o jeho děsivém hlase. Ale klid, jste stokrát lepší. Ale vřele doporučuji logopeda.

Mimochodem, s vysokým hlasem také pomáhají. Možná si myslíte, že je to nesmysl, ale lidé s vysokým hlasem (muži i ženy) nejsou brát vážně, vysoký hlas je spojován s mládeží a nezkušenostmi. To není jen můj názor, věř mi.)

Inspiruje a motivuje, že? =)

A rozhodl jsem se udělat zlepšení.

Při hledání informací na internetu jsem se dozvěděl, že existují dva způsoby, litetovy a tvrdší. První z nich je cvičení, sebekontrolu, v duchu: mluvit pomaleji, tiše, dýchat bránici, snižovat bradu o 37 ° 30`40 ", napůl kudrlinky, dýchací techniky a bla bla bla, vše, co slibuje výsledek po tvrdohlavém a několik let.

Druhou je operace.

Jsem hrozně netrpělivý a líný můj věčný přítel. Mimochodem, mimochodem, rozešel jsem se s logopedem, aniž bych si narovnal dopis "P". Mimochodem, logopedi mají zvláštní zvláštnost - vytrhávají od vás peníze za neúspěšné zaměstnání, i když jste předem varovali, že nepřijdete)

Takže první způsob mi v žádném případě nevyhovoval a začal jsem najít příležitost ztělesnit druhou.

Injekce laryngoplastika. Pointa je, že musíte zvýšit masivitu hlasivek. K tomu se aplikují kapalina (například kolagen). Svazky se stávají "těžšími" a vibrují na jiné frekvenci, jak je vzduch prochází. Materiál pro vstřikování může být zvolen nevstřebatelný, pak bude výsledek trvale nebo ten, který se nakonec rozpouští a odstraní se z vazů, abych tak řekl, zkušební jízdou.

V době, kdy jsem se této záležitosti zúčastnil, provádělo tuto operaci Centrum pro obnovu hlasu Eson. Toto centrum se nachází v Jižní Koreji, respektive za účelem provedení operace, musíte si vzít lístek na ně v nemocnici za přečerpání peněz. Neplánoval jsem jít do Koreje, takže jsem začal hledat dál.

Našel jsem to. Klinika prof. Ivanachenka. Klinika se specializuje na problémy s ORL. Že jen oni nedělají, a chrápání je odstraněn a dutiny jsou propíchnuty, jejich sluch je zlepšen, etc., etc.

Přihlásil se, přišel ke konzultaci. Mluvili jsme, z nějakého důvodu se podívali na nos, pak jsem prošel zvukovým testem, křičel jsem na něj, šeptal a všemi možnými způsoby prokázal přítomnost hlasu, který mi nevyhovuje. Poté bylo stanoveno datum operace, bylo jim sděleno, jaké testy mají vzít a přinést jim výsledky.

V určený den jsem dostal premedikaci na měkkém místě, sedícím na židli, vystrčenou v krku anestetikem a výše uvedený plevel byl vložen do každého svazku. Injekční stříkačka s tlustou zakřivenou jehlou. Nebyla žádná bolest, cítil propíchnutí, jako takové, ale bez nepohodlí. Během operace jsem s ním musel mluvit, jak nařídil profesor, aby pochopil, jak moc se hlas změnil a kolik toho Burdy zavedlo, aby dosáhlo požadovaného výsledku. Profesor Ivanchenko, pro nic, co vypadá velmi zchátralé, má pevnou ruku, která během operace nezmeškala a nepřilepila stříkačku tam, kde ji nepotřebuju, i když jsem na konzultacích trochu pochyboval, když jsem se díval na Gennady Fedorovich))

Po tom, sám, jsem se dostal na oddělení, tam jsem strávil pár hodin a šel domů, koupil jsem si všechny druhy tantum verde na cestě do lékáren (předepsané k použití po operaci).

Druhý den šel do práce. Pocit v krku byl, jako kdybych měl špatnou zimu, bylo mi řečeno, abych neřičel, abych mluvil šeptem, a v zásadě jsem nemohl mluvit jinak. Tento stav trval asi týden, pak jsem se vrátil do normálu. Nemohu říci, že výsledek mě na mě hodně zapůsobil, ale změny provedli jiní, i když ne všichni)

Po nějaké době, roce nebo několika letech, se mi zdálo, že kouzlo skončilo (vybrala jsem si vstřebatelný lék) a rozhodla jsem se požádat o doplňky. Všechno se to stalo znovu, až na to, že jsem mě požádal, abych strčil do nesnesitelného odpadu. Zasekl.

Ale stalo se tak, že podruhé jsem téměř necítil výsledek, bohužel.

Na pár let jsem tuto otázku skóroval. Ale pak mě něco škublo a já jsem se opět posadil na internet. Po dobu 4 let na internetu, nic se nezměnilo, všechny stejné Korejci, stále Ivanchenko.

Ostatní kliniky nabídly hojnou feminizaci hlasových služeb, ale nebylo co snižovat.

Ale jakmile jsem pro mě našel tu správnou nabídku. Také chirurgická metoda, ale více hardcore. Jeho podstatou je, že odstraní kus tkáně v hrtanu, ke kterému je vaz připojen. Díky tomu se průměr hrtanu snižuje a napětí vazů se zmenšuje, takže nemohou kmitat s frekvencí, která produkuje vysoký zvuk.

Tohle mi bylo řečeno na klinice, kde jsou členové odříznuti rolníky a šití na ženách a prsa dělají opak. Dali poslouchat na ipad záznamy "před" a "po" ostatní pacienti, zaznamenal můj "před" v podobě výkřiky "oheň!" a básně všeho druhu.

Vyjádřil jsem souhlas a všechno zabalil.

Znovu nastavili den a požádali o výsledky všech druhů analýz.

Přišel, proklouzl kolem mužných žen (nebo zženštil muže, které tam nemohou hádat) do komnaty. grhm zpět, 20 minut a na lůžko na operačním sále. Anestézie je také lokální (je nutné naslouchat tomu, co tam bylo odříznuto), ale injekcí se na hlavu položí víčko, oči se také zakryjí (možná se nestříká krev, xs).

Otevřeli hrdla a začali tam bušit. Nařídili, aby nepolykali, protože tam se něco hýbe a brání jim ovládat skalpel, mohou otchekryzhit, že to není nutné.

Ale nemohl jsem polykat, strašně něco lechtal, lechtal a bránilo, a přinesl jsem doktorovi nepříjemnosti, za které jsem popadl slovní lyuley.

V určitém okamžiku jsem požádal o fotografii, udělali to a pak mi ji laskavě poslali.

Během operace jsem, podobně jako v předchozích operacích, na pokyn lékaře řekl, abych pochopil výsledek. Po nějaké době, ať už šlo na konec anestézie, nebo skalpel dostal na citlivá místa, ale začal jsem kňourat, že by podkololi léky. Ale nedali mi nic, musel jsem vydržet)) Ale bylo to po všem, přišili mě, přikryli mě omítkou, hodinu jsem spal a šel domů s rozloučeným týdnem, abych mlčel a pak jsem přišel k odstranění stehů.

Tentokrát jsem byl s výsledkem velmi spokojen. Hlas se opravdu snížil, i když jsem ztratil možnost „vzít si vysoké poznámky“, například nemohu nyní reprodukovat Galustianovskoye „nayalnikaaaa“, výsledkem je hlas Donald Duck, a ten původní, a ne ten, který byl v dabingu). Ale teď můžete plně chudnout)). Adamovo jablko šlo o něco více, bylo méně patrné. Byla to také dlouhá doba, kdy jsem měl pocit hrdla v krku a bylo to nepříjemné polykat hlavou nahoru, takže jsem si nepotřepal bobule z hrnku s téměř opilým kompotem, ale vyndal lžíci)))

Šev byl vytvořen v přirozeném záhybu kolem krku, a kdybych ho potřísnil mastí, kterou jsem předepsal, teď by to nebylo vidět. Ale já jsem, samozřejmě, zatloukal do masti, takže když se podíváte na můj krk, můžete si myslet, že se mě snaží zabít))

Takový je příběh. Zbývá jen zvládnout logopeda a udělat něco s mým písmenem "P" =)

 • Nejlépe hodnocené
 • První nahoře
 • Aktuální

85 komentářů

čeká na příběh "jak zvýšit počet členů o 5 cm"))

Bylo by zajímavé slyšet hlas před a po.

Také bych rád slyšel)

a zkuste to)

Nooo si zapsal "do"

Rigrigu, letěla jsem do Moskvy, šla na tuto kliniku. Tyto operace už neudělají. Znáte lékaře, který vám provedl operaci?

Žena, ale nepamatuju si své jméno (

legrační je, že tento fonopedista doporučuje cvičení ke zlepšení hlasu (to jde bez poplatku). i když sama má takový nepříjemný nosní hlas

Být v jeho městě, on se zapsal do lor.center v Moskvě čas, polořadovka-a polovina-autonomní nemocnice, oni ještě mají vědecké oddělení, se zapsal k lor.khirurg Nazhmudinovu I.I., on sám vykonává tuto operaci na tomto celém centru. Přijel jsem do moskevského času, myslel jsem, že to bude trvat maximálně jeden a půl týdne, protože jsem se obrátil na placené služby, ale všechno se ukázalo být špatné. Téměř týden jsem čekal na schůzku s lékařem, byl vyšetřen jejich lékaři, foniatristou, fonopedistou, akustikou, hlasovou analýzou, všichni byli od operace odradeni a nabídli cvičení s fonopedistickým foniatrem. A tak jsem dnes šel do lor.centra naposledy, poté, co jsem si přečetl všechny závěry, Nazhmudinov odpověděl, že operaci udělá až po úplném průběhu cvičení pro hlas, to je asi dva měsíce, protože fonopedista doporučil svůj kurz cvičení pro hlas. Budou sát všechny peníze ode mě, plánované maximálně týden a půl, a to dopadlo více dní. Doufám, že Anna Slutskaya bez dlouhých obřadů bude mít operaci

Už unavený z toho, že je v Moskvě, od 14. června, hlavní věc je nezapomenout na nudu a fotbal.

Přihlásil jsem se na schůzku s chirurgem u Anny Slutskaya, na jiné klinice makamed. Budu aktuální

Zatraceně, příteli, váš příběh je téměř totožný s mým. Bydlím také velmi daleko od Moskvy, nejprve jsem se zaregistroval a odjel do Najmudinova, i když mi řekl, že operaci udělá, ale po zkoumání fonopedistů a vytvoření plánovaného hlasu na počítačích. No, přišel jsem na recepci u fonopedistů - vyšetřili mě lékaři a Kotelnikov, všechno bylo v pořádku a proběhla odpovídající konverzace, dokud Osipenko nevstoupil do kanceláře. Bylo to něco. Měla v kanceláři skandál. Řekl jsem, že chci radikálně změnit hlas, ale ona začala sát argumenty z prstu, takže prohlášení jako "my nejsme zapojeni do radikalismu", "my nejsme soukromá klinika tady a nejsou zapojeny do výběru peněz." Jediná věc, o které měli pravdu, je, že jsem měl faryngitidu a laryngitidu v poněkud smutném stavu. Předepsané ošetření vředů v krku a všechny druhy odpadků, jako je kontrola štítné žlázy, srdce zkontrolovat nějaké akustické. hlasová analýza, lekce s fonopedistou, atd. Okamžitě jsem vyvodil závěry - uvědomil jsem si, že by operaci neprovedli ani po všech těchto manipulacích, a rozhodli se navštívit Ivančenka, jen pro konzultaci. Šel jsem, hovořil jsem, normální strýc, ale není to právě tyroplastika typu 3, pouze injekce do vazů a injekce je velmi individuální a někdy sporná varianta, jak vidíme z historie Rigriga. Další den jsme se dohodli, že budu pravděpodobně mít operaci, a samozřejmě jsem změnil názor. Pak něco táhlo a začalo hledat chirurga, který pracoval v rhase, hledal všude, přišel na adresu, kterou uvedli, všechno je stejné jako ve vašem případě - tato klinika tam prostě nebyla. Ale nakonec jsem po dlouhém hledání našel lékaře. Anna Vadimovna, velmi chápavý a upřímný lékař)) Naslouchal jsem, pochopil problém hned. Samozřejmě jsem také nabídl, že se nejprve pokusím o výuku s phoniatristou, ale měl jsem velmi vysoký hlas. Myslel jsem a rozhodl jsem se, že budu potřebovat operaci. O měsíc později, velmi spokojený s hlasem. Pocity a vedlejší účinky operace jsou naprosto stejné jako pocity Rigriga - když se pokoušíte vydávat pískavé zvuky, začnete mluvit jako Donaldova kachna, Adamovo jablko se také zmenšilo, protože tato operace se provádí na Adamově jablku, samozřejmě, je zde také malá jizva z řezu, bude pryč. Bolí to spolknout první 2-3 dny po operaci, pak normální. obecně, něco takového. Dostal jsem skvělý výsledek, protože tam byl velmi vysoký hlas, jako student 6-7 hodin. Nevím, jaký je váš hlas, ale výsledek operace závisí také na počátečním hlasu.

Mdaa, právě trávili čas a peníze. Mám 14.000 rublů hloupě ve větru, recepci pro nazhmudinov 3000, konzultaci s phoniatrist 6500, konzultaci s fonopedistou a akustickou analýzu hlasu 4500. A marně strávil čas od 14. do 27. června.

Qwerty2239, no, co tam máš? Jaké novinky?

Specifika plastické korekce hlasivek

Vlastnosti plastické chirurgie umožňují korekci téměř všech částí lidského těla a plastů hlasivek, které se provádějí při ztrátě nebo snížení hlasové funkce, aby se hlas opravil dnes v mnoha zdravotnických centrech. Tento typ chirurgického zákroku se provádí s vysokým stupněm pozitivního výkonu, který zajišťuje eliminaci hlasových defektů, zlepšuje jeho zvuk (což je nejčastěji žádáno profesionálními zpěváky).

Vzhledem k tomu, že operace vyžaduje dobrou znalost anatomických rysů lidského hrdla, dostatečné praktické zkušenosti a vysokou kvalifikaci, aby nevyvolávala zhoršení hlasu a celkového zdravotního stavu pacienta.

Co jsou plastové hlasivky

Tato metoda umožňuje eliminovat patologii vazů, které se nacházejí v dýchacích cestách, a také zlepšit hlasový výkon, což je důležité pro osoby, jejichž aktivita je spojena s aktivním používáním hlasu: reproduktory, zpěváci, rektory. Provádí se v celkové anestezii, která je injikována intravenózně (obvykle se používá lék lidokain nebo novokain, volba prostředků je prováděna lékařem v nepřítomnosti alergické reakce pacienta).

Koncepce

V závislosti na typu expozice může být hrtan odstraněn, což se nejčastěji projevuje u nádorových nádorů v této části dýchacího traktu, u zánětů, benigních vazivových nádorů, méně traumatického způsobu manipulace s částečným odstraněním poškozené tkáně. Lékař po provedení vizuálního vyšetření předepíše možnost expozice a určí optimální typ operace, a to tak, že se provede zdravotní vyšetření pacienta provedením série testů.

Dnes, několik druhů chirurgie jsou vykonávány, který se liší ve stupni trauma, množství hlasivek odstraněných. Volba lékaře se provádí z následujících typů operací:

 • mikroektolaryngektomie, která je nejvhodnějším řešením pro rakovinu hrtanových tkání. S významnými patologickými změnami v buňkách během onkologie je celý hrtan odstraněn, ale lékaři, pokud je to možné, mají tendenci uchovat více tkáně;
 • Laserová varianta operace je jednou z nejméně traumatických variant expozice. Tato varianta expozice se používá při detekci uzlin a změn ve tkáních s bodovým efektem s minimální traumatizací sousedních zdravých buněk;
 • kryodestrukce - tato technika je založena na pozitivních účincích nízkých teplot (zima), odstranění modifikovaných buněk se provádí za účelem zabránění dalšího šíření patologického procesu;
 • úplné odstranění vazů;
 • instalace implantátu se používá k úpravě hlasivek s významnou zátěží na nich, k potřebě změnit hlas;
 • tracheostomie, která zahrnuje expozici trachey a hlasivek.

Uvedené typy operací k odstranění defektů hlasivek a jejich korekce, v závislosti na důkazech, mohou ovlivnit postižené tkáně, odstranit výrazné defekty a korigovat zabarvení a tón hlasu.

Indikace

Operace změny hlasu a korekce hlasivek se zobrazí v následujících případech:

 • poškození vazů a hrtanu;
 • v přítomnosti nemocí, odstranění následků a jejich příčiny jsou možné pouze chirurgickým zákrokem;
 • potíže s dýcháním:
 • poruchy řeči způsobené změnami hlasivek;
 • v případě obstrukce dýchacích cest.

V těchto situacích je ukázána operace korekce hlasivek, volba typu expozice je určena pouze lékařem.

Kontraindikace

Pro implementaci tohoto typu dopadu na hlasivky a hrtanové tkáně existuje řada kontraindikací, které by měly být vzaty v úvahu při rozhodování, zda dát hlas určitému zvuku nebo odstranit zjištěné vady. Měly by být vzaty v úvahu při volbě možnosti expozice a před jmenováním manipulace provést úplné vyšetření pacienta a přiřadit sérii testů, které poskytnou představu o jeho zdraví a přítomnosti nebo nepřítomnosti závažných onemocnění.

Kontraindikace pro výkon plastů hlasivek zahrnují následující stavy a nemoci:

 • problémy s procesem tvorby krve;
 • epilepsie;
 • v přítomnosti takové závažné dědičné choroby jako hemofilie;
 • zhoršení chronických onemocnění;
 • infekční a zánětlivé procesy v těle - pro nachlazení, ARVI a ARI, operace by měla být odložena, dokud není pacient úplně vyléčen;
 • kontraindikací této operace je také období těhotenství a následného kojení novorozence, protože provádí intravenózní celkovou anestezii, která nepříznivě ovlivňuje stav těhotné ženy.

Tato onemocnění jako kontraindikace plastů hlasivek by měla být doplněna existujícími genetickými poruchami, přítomností systémových a autoimunitních lézí těla. Mezi ně patří systémový lupus erythematosus, diabetes mellitus.

Provádění operace

Metoda provádění korekce a plastiky hlasivek se provádí ve třech stupních. Předtím, než pacient provede přípravnou fázi, provede lékař během této doby externí vyšetření oblasti dopadu, určí se série testů, pomocí kterých lékař získá úplný obraz zdraví.

Dále je prováděn samotný zákrok, který by měl provádět speciální zdravotnický ústav specializovaný na plastickou chirurgii a za pomoci dostatečně zkušeného plastického chirurga, který bude mít představu o vlastnostech anatomie hrtanu. Po operaci začíná doba zotavení, během které by měl pacient dodržovat všechna doporučení lékaře, která zabrání riziku možných komplikací.

Požadované analýzy a činnosti

Před začátkem uvažovaného chirurgického zákroku se pacientovi doporučuje, aby se vzdal špatných návyků (kouření, příjem velkého množství alkoholických nápojů), aby přestal užívat léky, které ovlivňují proces srážení krve. Dále jsou přiřazeny následující testy:

Tyto analýzy umožňují identifikovat přítomnost současných patologických procesů, které mohou být kontraindikací výkonu plastů v této oblasti. Přiřazení k provádění krevních testů k detekci přítomnosti nebo nepřítomnosti infekce HIV, syfilis, určete faktor Rh. Také běžně produkoval koagulogram a EKG.

Algoritmus

Proces provádění tohoto typu dopadu na hlasivky je poněkud odlišný od chirurgického zákroku při detekci onkologických změn v tkáních v této oblasti a také jsou ovlivňovány vazy samotné, což v případě potřeby umožňuje měnit zvuk hlasu a jeho zabarvení.

Před provedením plastické chirurgie se podává plná anestezie, poté se v závislosti na typu operace provede řez nebo úplné odstranění tkání hlasivek nebo buněk hrtanu v přítomnosti patologických změn, které jsou charakteristické pro rakovinu. Doba trvání operace, v závislosti na množství práce, může být od 1,5 do 4 hodin.

Toto video vypráví o feminizaci hlasu pomocí plastů:

Rehabilitace

Proces obnovy po zavedení plastových hlasivek zahrnuje následující činnosti:

 • pravidelná léčba dezinfekčními roztoky, která minimalizuje riziko přidání infekce;
 • užívání léků proti bolesti pro silnou bolest v krku a hrtanu;
 • odmítnutí fyzické aktivity;
 • výhodný po dobu několika dnů po návratu do postele;
 • brát pouze měkké jídlo, které nebude dráždit hrtan a hrdlo.

Po provedení dané operace je zakázáno hovořit po dobu dvou týdnů, po které můžete začít mluvit, aniž by hlasové zařízení přešlo na přepětí. Odmítnutí kouření, alkoholu, užívání vitamínových přípravků na udržení imunitního systému na vysoké úrovni (AEvit, ženšen a extrakt z echinacea) urychlí proces hojení po operaci.

Možnost komplikací

Mezi možné komplikace plastiky, která prochází plastikou, patří:

 • možnost dlouhodobého zachování edému v oblasti dopadu;
 • přidání infekce, což komplikuje proces opravy hrtanové tkáně;
 • bolestivé pocity, projevující se zejména během cvičení.

Zpětná vazba k tomuto postupu

Většina pacientů, kteří prováděli hlasivky s cílem korigovat a zlepšit hlas a identifikovat patologický stav hrtanu, velmi pozitivně reagují na tento typ účinku, protože operace je snadno tolerována, doba zotavení může trvat 4 týdny s relativně malým rizikem vedlejších účinků a komplikací.

Průměrné ceny a místo, kde se má provést

Tato operace může být prováděna ve zdravotnických centrech, které se specializují na plastickou chirurgii hrtanu a krku. Lékař by měl mít dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, když je vystaven hlasivkám v důsledku zvýšené citlivosti tkání, s nedostatečnými zkušenostmi, účinek není zcela přesný, což může způsobit, že výsledek není nutný.

Náklady na zákrok se pohybují v rozmezí od 8 000 do 12 000 rublů, mohou být prováděny v centrech plastické chirurgie v Moskvě, Nižním Novgorodu a Petrohradu.

Toto video ukazuje stav po operaci na hlasivkách zpěváka:

Nízká trauma operace na hlasivkách obnoví hlas a sebevědomí

Příjemný hlas způsobuje umístění ostatních. Ale ne všechny tyto výhody jsou dány přírodou. A v průběhu času se na vazech může zdát vzdělání, což ještě více ruší jasný zvuk hlasu. Naštěstí existuje příležitost nejen vrátit, ale také změnit ji pomocí chirurgického zákroku.

Přečtěte si v tomto článku.

Důvody pro operaci hlasivek

Chirurgické operace na hlasivkách jsou možné při několika příležitostech:

 • v důsledku jizev vytvořených v důsledku poranění nebo po operaci hrtanu, sousedních orgánů;
 • s polypy, cystami, granulomy, uzly na nich;
 • v případě potřeby obnovte konverzační schopnosti snížené po odstranění nádoru;
 • v důsledku částečné nebo úplné paralýzy vazů;
 • v důsledku změn hlasových modulací souvisejících se stárnutím;
 • s hrubým zvukem pro ženu;
 • s příliš vysokým hlasem u mužů.

Ve většině případů je potřeba chirurgického zákroku čistě lékařská. Pacient musí obnovit hlas, protože to zní příliš nízko, nezřetelně, dostane chrapot. A po dlouhém rozhovoru se cítí únava, která také ovlivňuje jeho kvalitu. To ztěžuje komunikaci, může zasahovat do výkonu pracovních povinností.

Ale operaci lze provést, i když se vám to nelíbí. Zdravotní odmítnutí jeho zvuku nepoškozuje, ale způsobuje psychické nepohodlí, které není daleko od somatických onemocnění.

Diagnostika stavu vazů

Vyšetření problémů s hlasem zahrnuje kromě rozhovoru s pacientem také následující manipulace:

 • Laryngoskopie. Jedná se o vizuální studii hrtanu pomocí speciálního zrcadla a endoskopů hrtanu. Lékař bude věnovat pozornost tvaru vazů, barvě povrchu, vlastnostem novotvaru, pokud existuje.
 • Stroboskopie. S jeho pomocí, pohyby vazů, statických oblastí, jsou detekovány nežádoucí změny v kmitání. To je způsobeno světelnými impulsy, které jsou jim nasměrovány.
Stroboskopie

Někdy pro přesnější diagnózu, CT je předepsán, neoplasma biopsie je hotová.

Metody provádění operace hlasivek

Povaha zásahu závisí na problému. To lze provést pomocí laseru nebo chirurgických nástrojů. Ujistěte se, že používáte endoskop, laryngoskop, mikroskop. Obvykle se zákroky provádějí v celkové anestézii kvůli obtížnosti přístupu k vazům. Provádí se přirozenými způsoby, bez řezů.

Změnit hlas

Udělejte timbre vyšší nebo nižší možnou transformaci vazů. Lékař používá nástroje k proniknutí hrtanu do chirurgického pole. Je-li nutné snížit hlasovou bariéru, jsou na určitých místech vazů provedeny zářezy. Prodlužují se, jinak se během konverzace začíná měnit. Proto se hlas stává nižší.

Před a po operaci prodloužit hlasivky

Je obtížnější převést původní barvu na vyšší. K tomu zkrátit vazy. Postup pro jejich změnu trvá déle, je důležité, abyste to nepřeháněli, aby hlas nebyl příliš tenký.

Před a po laserových plastech hlasivek. Modré hvězdičky ukazují 2 stehy, rozpouští se za 2-3 měsíce. Před a po (po 6 měsících) zkrácení hlasivek. Žlutá šipka ukazuje umístění stehů (rozpuštěných).

Zlepšit hlas

Zlepšit hlas, zbavit ho chrapotu, aby injekční laryngoplastika pomoci, aby zvuk hlasitěji. Uvolňuje svalovou atrofii, vrací vazy jejich dřívějšího vzhledu a funkce.

Zásah se provádí pod kontrolou laryngoskopu. Při použití dlouhé jehly jsou vazy naplněny vlastní tukovou tkání pacienta odebranou z jiných míst. Někdy užívají kolagenové přípravky, hydroxyapatit vápenatý jako transplantaci. Svazky jsou obnoveny v objemu, zlepšuje se jejich elasticita, což vede k normalizaci zvuku hlasu. Účinek však bude přítomen před resorpcí štěpu.

Zavedení hydroxyapatitu vápníku do vazů

Jiný typ operace se provádí s vazivovými neoplazmy. Výsledné výrůstky se odstraní mikrochirurgií, někdy laserovým nebo rádiovým zářením. Pokud je třeba se zbavit části vazové tkáně, výměna se provádí pomocí implantátů.

Informace o operacích změny hlasu naleznete v tomto videu:

Obnova po operaci hlasivky

Rehabilitace po zákroku by měla trvat nejméně 3 měsíce. Zahrnuje několik podmínek:

První 2 týdny nebo 10 dní, zejména pokud operace byla doprovázena odstraněním formací, musíte být zticha. S ostatními můžete vysvětlovat gesty pomocí papíru a per či zařízení.

 • Také v budoucnu je třeba se starat o hlas, mluvit méně. Je třeba se vyvarovat šeptání nebo mluvení ve zvýšeném hlasu. V obou případech se zvyšuje zatížení vazů.
 • Nemůžete jít do vany a bazénu. Během regenerace je nežádoucí vdechovat horký a vlhký vzduch.
 • Je nutné provést postupy předepsané lékařem. To může být zavlažování, inhalace, blokáda léků, infuze speciálních koktejlů.
 • Kouření je zakázáno alespoň po celou dobu pooperačního období. A je lepší opustit zlozvyk vůbec, jinak se znovu objeví problémy s hlasem.
 • Nemůžete také pít alkohol. Po sklence vína se zdá, že hlas zní lépe, protože pružnost vazů se krátce zvyšuje. Ve skutečnosti však alkohol způsobuje jejich suchost.
 • Nejezte horké, kořeněné potraviny. Dráždí sliznici a způsobuje suchost.
 • Nějaký čas po operaci, to stojí za to jít k logopedovi. Specialista naučí techniku ​​konverzace, ve které bude snížena zátěž na vazy.
 • Prevence vazivových problémů

  Je lepší snažit se zabránit změnám v hlasu, lechtání, vzniku nádorů na vazech, než léčit a působit. Problémům se lze vyhnout, pokud:

  • naučit se mluvit hlasitě, aniž by namáhali vazy, což usnadňují speciální techniky řeči;
  • po dobu prvních 2 hodin po probuzení se vyvarujte vysoké zátěže;
  • neumožňují podchlazení a přehřátí;
  • důkladně a důkladně ošetřit patologické stavy hrtanu a dýchacích orgánů;
  • pít dostatek tekutin a kloktat se změkčujícími bylinnými čaji (heřmánek, měsíček, šalvěj);
  • přestat kouřit, hojnost kořeněných jídel;
  • Snažte se vyhnout tomu, abyste byli v místnosti s kouřem.

  Zvláštní úloha při prevenci onemocnění hlasového aparátu patří do speciálních cvičení:

  • Řekněte střídavě zvuky „i“, „e“, „a“, „o“, „u“, natahujte je co nejvíce. Cvičení se provádí před zrcadlem, které se opakuje třikrát.
  • S uzavřenými rty nakreslete zvuk "m". Když to poprvé udělají tiše, pak hlasitěji a ve finále zesílí zvuk.
  • S hrotem jazyka se dotkněte oblohy a vrčení, pak na výdechu je silnější. Druhou částí cvičení by měla být jasná výslovnost slov, ve kterých je písmeno „P“ (role, ryba, plot, atd.).
  • Postavte se vzpřímeně, vdechněte a při výdechu natáhněte zvuk „a“ a buďte do hrudi. Pak udělejte totéž a řekněte „e“, „a“, „o“, „u“.
  • Ze stejné pozice rytmicky dýchat. Pak se zhluboka nadechněte, vydechněte ostře zvukem „ha“.

  Někdy můžete obnovit hlas, dát mu rezonanci nebo lehce změnit tón podle konzervativních metod. Ale pokud nepomohou, měli byste se obrátit na operaci. Včasná operace nejen vrátí hlas, ale také pomáhá vyhnout se vážnějším problémům s vazy.

  Užitečné video

  Informace o tom, jaká cvičení pomáhají uvolnit hlasivky, naleznete v tomto videu:

  O Nás

  Testosteron je vedoucí androgenní hormon mužského těla, který je zodpovědný za sexuální funkce a regulaci spermatogeneze. Stimuluje svalovou hmotu, fyzickou aktivitu, chrání tělo před účinky stresu.